Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor Afla mai multe! x


Exclusiv: Radiografia dezastrului de la CFR Călători

Postat la: 06.03.2014 - 20:32 | Scris de: Ziua News

7

Valentin Dorobanţu, managerul care încasează ilegal 9.000 de euro pe lună, a intrat în vizorul procurorilor DNA pentru prejudicierea companiei CFR Călători SA cu câteva milioane de euro, dar şi pentru atribuirea unui contract cu dedicaţie către afaceristul Gruia Stoica


Managerul privat al CFR Călători, Valentin Dorobanţu, botezat de ceferişti "Smart", pentru şmecheriile pe care le-a regizat şi încă le mai regizează în zona transportului feroviar de călători, a intrat în vizorul procurorilor DNA şi Poliţiei Române pentru "performanţa" de a trage pe linie moartă compania de stat. Pe 14 februarie 2014, fostul ministru al Transporturilor, Ramona Mănescu, şi-a însuşit constatările şi măsurile menţionate în Raportul întocmit de echipa de control a instituţiei pe care o conduce privind ilegalităţile de la CFR Călători SA şi a sesizat Direcția Naţională Anticorupţie şi Inspectoratul General al Poliţiei Române. Principalii vinovaţi pentru jaful de la CFR Călători ar fi cei doi boşi din fruntea companiei, impuşi de Relu Fenechiu şi garantaţi de PDL, directorul general Valentin Dorobanţu şi preşedintele Consiliului de Administraţie - Alexandrina Gătej. ZIUAnews va prezenta, în exclusivitate, din Raportul de control al Ministerului Transporturilor, o serie de manevre nelegale realizate de către directorul general al CFR Călători SA, Valentin Dorobanţu, dar şi concluziile cu iz penal ale verificărilor făcute la această companie.

Bonusuri lunare ilegale

Desfăşurarea activităţii CFR Călători s-a făcut în decursul anului 2013 după bunul plac al managerului privat impus de fostul ministrul Relu Fenechiu. Echipa de control a Ministerului Transporturilor a descoperit recent că "posibilitatea constituirii şi nu a fost prevăzută în actul constitutiv în vigoare al societăţii; rezultă că aceste două comitete consultative au fost constituite şi au funcţionat în afara cadrului legal la nivelul Consiliului de Administraţie al SNTFC CFR Călători SA".

Ca atare, "au beneficiat de plata remuneraţiei lunare suplimentare pentru cele două comitete Valentin Dorobanţu, care a încasat 1.750 de euro, Claudiu Dumitrescu - 1.250 de euro şi Dana Galbeni Răchilă - 250 de euro". Remuneraţiile în sumă totală "de 3.250 de euro net au fost încasate în mod necuvenit de către membrii CA pentru participarea la şedinţele celor două comitete consultative".Şedinţe fictive

Din analiza proceselor verbale ale şedinţelor CA din perioada martie-noiembrie 2013, a rezultat că acestea nu sunt semnate de către toate persoanele menţionate ca fiind participante la şedinţele respective. Astfel, procesele verbale au fost semnate, după caz, doar de către Valentin Dorobanţu şi/sau Dana Galbeni Răchilă (spaţiile destinate semnăturilor celorlalţi participanţi fiind lăsate libere), ceea ce creează suspiciuni cu privire la participarea celorlalţi administratori la activităţile comitetelor şi implicit suspiciuni cu privire la legalitatea plăţii remuneraţiilor lunare suplimentare către aceştia, chiar şi pentru comitetele legal constituite. Cele mai multe procese verbale ale şedinţelor CA desfăşurate în perioada martie - noiembrie 2013 nu sunt semnate de persoanele care aveau această obligaţie legală. O parte dintre Hotărârile Consiliului de Administraţie sunt semnate doar de către preşedintele CA - Alexandrina Gătej. Mai mult, întrucât nu au fost prezentate nici alte documente relevante care să ateste participarea sau reprezentarea membrilor CA la şedinţele consiliului, lipsa proceselor verbale pune la îndoială validitatea hotărârilor Consiliului de Administraţie". Persoanele de nerespectarea prevederilor legale sunt indicate de Corpul de control al Ministerului Transporturilor ca fiind Alexandrina Gătej şi Valentin Dorobanţu.

Falsuri în înscrisuri oficiale

Verificările echipei de control a Ministerului Transporturilor au evidenţiat că "doamna Alexandrina Gătej şi domnul Claudiu Dumitrescu (membri CA) au semnat procesele verbale ale şedinţelor comitetelor consultative în timpul controlului, după ce echipa de control a constatat lipsa semnăturilor respective de pe documentele originale"

Având în vedere acest aspect, echipa de control apreciază că "din constatările prezentate rezultă indicii cu privire la săvârşirea de infracţiuni din sfera falsului în înscrisuri. În acest caz se impune sesizarea organelor abilitate să cerceteze prin mijloace tehnice şi metode judicirae specifice documentele şi faptele prevăzute şi după caz, să constate săvârşirea de infracţiuni, să stabilească persoanele răspunzătoare şi să dispună măsurile legale pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege".

"Membrii Consiliului de Administratie şi-au depăşit atribuţiile statutare prin aprobarea Regulamentului de funcţionare a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului", este una dintre concluziile Corpului de Control. Mai mult, deoarece "actul constitutiv al societăţii nu conţine prevederi care stabilesc modul de funcţionare şi procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative, se poate concluziona că activitatea comitetelor s-a desfăşurat în afara cadrului legal". Pe cale de consecinţă, toate remuneraţiile pentru participarea la activităţile comitetelor consultative au fost încasate necuvenit, iar valoarea reprezentată de suma remuneraţiilor lunare suplimentare brute acordate membrilor CA constituie prejudiciu adus bugetului societăţii - 8.250 de euro. Persoanele răspunzătoare pentru nerespectarea prevederilor legale privind constituirea şi funcţionarea comitetelor consultative sunt membrii Consiliului de Administraţie, adică Valentin Dorobanţu, Alexandrina Corina Gătej, Claudiu Octavian Dumitrescu, George Micu şi Dana Galbeni Răchilă.

De asemenea, modificarea unor documente prin semnarea acestora după ce echipa de control a constatat lipsa semnăturilor şi a reţinut copii ale documentelor constituie indicii cu privire la săvârşirea de infracţiuni din sfera falsului în înscrisuri, prevăzute în Codul Penal al României. Având în vedere aceste indicii "se impune sesizarea organelor abilitate ale statului, în vederea efectuării cercetărilor şi aplicării, după caz, a măsurilor prevăzute de normele legale în vigoare".

Dorobanţu - 9.000 de euro, Băsescu - 1.500 de euro

Conform prevederilor contractelor de administrare încheiate la data de 24.04.2013, administratorii de la CFR Călători SA au dreptul la o "remuneraţie lunară netă în cuantum de 2.000 de euro", "o remuneraţie netă suplimentară lunar în cuantum de 250 euro/comitet pentru participarea în cadrul a maximum două comitete consultative constituite la nivelul Consiliului de Administraţie" şi "o indemnizaţie de performanţă anuală (bonus anual), care va fi acordat doar în cazul în care administratorul va îndeplini obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contract. Prin contractul de mandat nr.117/26.04.2013, Valentin Dorobanţu, în calitate de director general, beneficiază de "o remuneraţie fixă lunară în cuantum de 7.000 de euro net".

Verificările echipei de control au evidenţiat faptul că, în perioada martie 2013-ianuarie 2014, la nivelul SNTFC CFR Călători SA nu au fost aplicate prevederile legale care limitează nivelul remuneraţiilor stabilite prin contractele de administrare şi respectiv prin contractul de mandat al directorului general. Astfel, în perioada martie 2013 - ianuarie 2014, Valentin Dorobanţu a beneficiat "atât de remuneraţie lunară stabilită prin contractul de mandat, echivalentul în lei a 7.000 de euro net, cât şi de remuneraţie lunară de administrator în cuantum de 2.000 de euro net".

Rezultă că Valentin Dorobanţu "a beneficiat în mod necuvenit de remuneraţia de administrator de aproximativ 93.742 de lei". Practic, Valentin Dorobanţu a încasat lunar 9.000 de euro, adică de vreo şase ori mai mult decât preşedintele Traian Băsescu, dacă ţinem cont că şeful statului primeşte lunar circa 1.500 de euro.

Prejudiciu administrativ de peste 120.000 de euro

Diferenţa dintre "suma brută de 307.976 de lei acordată conform statelor de plată şi suma maximă care putea fi acordată (90.490 de lei) este de 217.486 de lei, care reprezintă o parte importantă din prejudiciul adus bugetului SNTFC CFR Călători SA". "Valoarea totală a prejudiciului adus bugetul societăţii prin faptul că nu au fost aplicate prevederile legale este estimată prin însumare la 547.500 de lei", iar persoanele răspunzătoare de crearea acestui prejudiciu sunt membrii AGA şi CA dar şi directorul general Valentin Dorobanţu", se menționează în raportul Corpului de control. Ca atare, prejudiciul de 547.500 de lei, ce reprezintă circa 121.000 de euro, trebuie recuperat de la cei din bordul administrativ al companiei.

100.000 de euro pentru încetarea mandatului

Verificările echipei de control au descoperit că, în cazul încetării mandatului administratorului înainte de expirarea contractului de mandat, "CFR Călători va plăti administratorului daune-interese, în cuantumul a 48 de remuneraţii lunare şi remuneraţii lunare suplimentare în termen de 10 zile de la încetarea mandatului". Astfel, în această situaţie, CFR Călători ar fi obligată să achite pentru fiecare administrator sume de cel puţin 100.000 de euro". Astfel, dacă cei cinci administratori - Valentin Dorobanţu, Alexandrina Corina Gătej, Claudiu Octavian Dumitrescu, George Micu şi Dana Galbeni Răchilă vor fi daţi afară, compania va trebui să le achite câte 100.000 de euro. Astfel, CFR Călători va trebui să deconteze către cei cinci administratori impuşi de Fenechiu suma de 500.000 de euro. "Se impune ca Adunarea Generală a Acţionarilor să iniţieze urgent modificarea contractelor de administrare în scopul respectării prevederilor legale şi eliminării clauzelor dezavantajoase pentru SNTFC CFR Călători SA" este concluzia Corpului de Control.

Consultanţă juridică ilegală

Verificările au scos la iveală că societatea a încheiat un contract de servicii de consultanţă şi asistenţă juridică fără respectarea prevederilor legale. Astfel, Valentin Dorobanţu a atribuit direct, în 21.05.2013, contractul de consultanţă juridică către SCA Dima&Asociaţii, în valoare de 14.400 de euro (1.200 euro/lună), pe o durată de 12 luni. Ulterior, în 21.11.2013, valoarea contractului a fost majorată cu 6.000 de euro, şi astfel,s-a mărit valoarea lunară de la 1.200 de euro la 2.300 de euro. La data atribuirii contractului, la Oficiul Juridic al SNTFC CFR Călători SA erau încadrate 13 persoane pe posturi de consilier juridic, şi potrivit legislaţiei în vigoare, CFR Călători nu avea dreptul să încheie contractul de asistenţă juridică cu SCA Dima&Asociaţii, iar vinovat de această ilegalitate este managerul Smart-Valentin Dorobanţu.
Contract de 6.000.000 de euro cu dedicaţie

Pe data de 8 octombrie 2012, societatea Remar SA Paşcani, deţinută de o firmă controlată de către afaceristul Gruia Stoica, solicită conducerii CFR Călători de atunci, adică directorului general Ştefan Roşeanu şi directorului adjunct - Valentin Dorobanţu, încheierea "unui contract cadru pentru efectuarea de servicii de modernizare la un număr de trei trenuri etajate, condiţionat de asigurarea ulterioară a resurselor financiare de la bugetul de stat". Contractul se derula de la data semnării, adică din 18 octombrie 2012 şi până în 24.04.2014, iar pentru modernizarea unui tren etajat societatea lui Gruia Stoica urma să încaseze 8.790.000 de lei, fără TVA. Din verificările Corpului de Control al Ministerului Transporturilor a rezultat că "cele trei trenuri etajate au fost puse la dispoziţie SC Remar SA Paşcani şi au fost efectuate la acestea lucrări aferente serviciilor de modernizare, fără să existe în prealabil un angajament ferm din partea conducerii SNTFC CFR Călători", practic "nu există un contract de prestări servicii de modernizare".

Credit furnizor sau decont preferenţial?

Prin punerea la dispoziţie a vagoanelor şi prin procedura de servicii pentru acestea înainte de încheierea unui contract subsecvent, a fost creată o situaţie dificilă atât pentru CFR Călători, cât mai ales pentru prestator. Situaţia fost deblocată printr-un artificiu, respectiv încheierea contractului cu invocarea derulării acestuia cu "finanţarea în sistem credit furnizor", dar cu menţinerea preţului unitar stabilit prin acordul cadru. Mai mult, conducerea CFR Călători SA "nu a indicat sursa din care urma să fie achitată valoarea contractului" şi "aşa numitul credit furnizor nu este o sursă de finanţare, ci o modalitate de decontare". Totodată, în execuţia contractului nu a fost constituită garanţia de bună-execuţie", iar aceasta "a fost constituită după livrarea trenurilor etajate".

Noncombatul lui Dorobanţu

Cunoscând împrejurările în care a fost atribuit contractul către SC Remar SA Paşcani, "conducerea executivă a CFR Călători, mai exact directorul general Valentin Dorobanţu, a optat să nu denunţe contractul ca fiind nelegal încheiat şi a efectuat demersurile necesare asigurării fondurilor pentru plata facturilor emise de prestator". Având în vedere constatările prezentate cu privire la atribuirea şi derularea contractului subsecvent nr. 225/18.10.2012, de prestări servicii de modernizare a 3 trenuri etajate, echipa de control a apreciat că acţiunile conducerii executive a SNTFC CFR Călători au fost desfăşurate în favoarea SC Remar SA Paşcani".

Demersurile efectuate de conducerea executivă a societăţii, constând în atribuirea nelegală a contractului şi acoperirea practică a neregulilor prin obţinerea acordului dat ulterior de Consiliul de Administraţie creează suspiciuni cu privire la existenţa unor interese ale persoanelor din conducerea societăţii în relaţia cu SC Remar SA Paşcani.

Susţinătorii lui Gruia Stoica

Echipa de control a Ministerului Transporturilor a constatat că răspunzători de deficienţele privind derularea acestui contract sunt Ştefan Roşeanu, fost director general al CFR Călători SA, Elena Miu, director general adjunct economic şi directorul general Valentin Dorobanţu. Totodată, responsabilii de încheierea acestui contract sunt "membrii CA care au aprobat alocarea din fonduri proprii pe anul 2014 a sumei de 26.372.400 de lei", adică circa 6.000.000 de euro, şi "persoanele din cadrul SNTFC CFR Călători SA care au dispus predarea vagoanelor către SC Remar SA Paşcani sau care au avut atribuţii privind încheierea şi derularea contractului".

Jocul dublu al conducerii CFR Călători

Echipa de control a subliniat în raportul ajuns pe masa procurilor DNA că "Toate aceste date constituie indicii cu privire la existenţa unor posibile înţelegeri în afara cadrului legal între persoane din conducerea SNTFC CFR Călători şi reprezentanţii SC Remar SA Paşcani şi de asemenea, reprezintă indicii ale săvârşirii unor fapte de natură penală, din sfera infracţiunilor de corupţie". În plus, "demersurile efectuate de conducerea executivă a societăţii, constând în atribuirea nelegală a contractului şi acoperirea practică a neregulilor prin obţinerea acordului dat ulterior de Consiliul de Administraţie creează suspiciuni cu privire la existenţa unor interese ale persoanelor din conducerea societăţii în relaţia cu SC Remar SA Paşcani".

Datorii de peste 346.000.000 de euro

La data de 31.10.2013, SNTFC CFR Călători SA înregistra datorii care trebuiau plătite într-o perioadă de un an de zile în sumă de 1.559.698.000 de lei, ceea ce reprezintă circa 346.600.000 de euro. Din această sumă, 1.101.254.000 de lei reprezintă datorii comerciale şi alţi furnizori, iar "308.686.000 de lei alte datorii pe termen scurt faţă de instituţii de credit". Din totalul datoriilor comerciale la data de 31.10.2013, valoarea arieratelor a fost de 789.353.000 de lei.

CLICK aici pentru RAPORTUL Corpului de Control al Ministrului Transporturilor

Ion TELEANU

 

 

DIN ACEEASI CATEGORIE...
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

ULTIMA ORADIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE