Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor Afla mai multe! x
Conducerea Portului Constanța a intrat în vizorul DNA

Postat la: 19.03.2016 | Scris de: ZIUA NEWS

0

În urmă cu aproximativ un an, a fost întocmit un raport al MinisteruluiTransporturilor ce viza ilegalităţile din cadrul CN Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, un raport amănunţit de 200 de pagini, peste care, se pare, s-a aşternut praful, din moment ce nu au survenit, până acum, schimbări laconducerea companiei.

Raportul Corpului de Control din cadrul Ministerului Transporturilor (MT), privind neregurile din Portul Constanţa, îi scoate în faţă pe Valeriu Ionescu, şeful Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) şi Decebal Şerban, directorul adjunct al CNAPM. Zeci de contracte au fost găsite cu probleme, câteva dintre acestea implicând fapte de natură penală, în acest sensfiind sesizat DNA-ul. Modul necorespunzător în care CNAPM a încheiat şi  derulat contracte de achiziţie publică, de concesiune şi de închiriere, de modul în care a fost urmărite şi recuperate creanţele, de activitatea decontrol financiar sau de procesul de angajare şi promovare a angajaţilor, sunt câteva dintre deficienţele constatate.

Aproximativ 300 decontracte încheiate de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa (CNAPMC) din 2012 până în 2015 au fost verificate de Corpul de Control al Minsiterului Transportului, în 2015. Multe dintre acestea, mai alescele de achiziţii publice, au fost găsite cu probleme, fapt ce implică posibilefapte de natură penală, indică raportul al Corpului de Control trimis deMinisterului Transporturilor în perioada aprilie-mai 2015 să verifice activitateacompaniei. Deficienţe apar în relaţiile cu societăţi aflate în pragulfalimentului, care au închiriat, fără a avea licenţă de lucru, de la CNAPM, diferite bunuri immobile. „Prin neaplicarea clauzelor contractual existente,referitoare la rezilierea unilateral, în cazul contractelor de concesiune şirespectiv interzicerea accselului către bunul dat în folosinţă, în cazulproceselor verbale de folosinţă prin neistituirea măsurilor asiguratorii, înspecial sechestrul asupra bunurilor imobile şi prin neaplicarea modalităţilorde executare silită prevăzute de lege, CNAPM SA a permis acumularea unorcreanţe în volum foarte mare şi cu o probabilitate de încasare din ce în ce maimică pe măsură ce societăţile debitoare se apropie de radiere", se arată înraport. La nivelul Direcţiei Infrastructură din cadrul CNAPM nu se regăseşte oevidenţă clară a situaţiei din teritoriu aferent responsabilităţilor deserviciu, permiţând astfel derularea unor activităţi neautorizate, fără licenţăde lucru în zona respectivă. „Deşi există reglementări legale extrem de precisereferitoare la condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de către agenţii economicipentru desfăşurarea de activităţi în perimetrul zonelor libere, acestea nu suntrespectate. CN APM a efectuat o serie de controale şi a întocmit proceseverbale de contravenţie doar la sesizarea echipei de control, însă nu pentrutoate societăţile analizate de unde rezultă că pot exista multe alte societăţicare desfăşoară activităţi fără licenţe, cu licenţe expirate sau desfăşoară alteactivităţi decât cele specificate în licenţe, despre care compania nu arecunoştinţă", se mai arată în raport. Societăţile care au închiriat bunuriproprii către alte societăţi fără a deţine licenţă pentru această activitate,eludând plata valorii licenţelor de lucru sunt: SC Tubomecanica SA şi SCEuropinvest Free Zone SRL, către SC Geso Rom Containers, SC Ades către SCTimber House Service SRL, SC Ice Age SRL către SC Europort Est SRL. Referitorla aceste contracte, Corpul de Control al MinsietruluI Transporturilor spune că„apreciem că reprezentanţii CNAPM şi-au exercitat în mod defectuos atribuţiilede serviciu, achiziţionând servicii juridice cu încălcarea cerinţelorimperative ale legii respective fără a fi întrunite condiţiile de excepţiereglementate în mod expres de acesta, fără ca în prealabil să fie obţinutăaprobarea achiziţiei de către ordonatorul principal de credite şi fărămandatarea în acest sens a reprezentanţilor statului în AGA", spune raportul.

Nereguli majore la contractele de consultanţă juridică

Reprezentanţii CNAPM, se arată în raport publicat de replicaonline.ro, au încheiat, în mod nelegal, după data de 30.04.2014 la care a expiratvalabilitatea contractului nr 33518/4.11.2013, două acte adiţionale prin careachiziţionau servicii de consultanţă şi/sau reprezentare juridică, cu SCPACeparu şi Irimia. CNAPM a efectuat plăţi nelegale de 122.931,03 lei, sumă cereprezintă prejudiciu adus companiei. „Având în vedere toate aspectele constatecu privire la atribuirea şi derularea contractului, considerăm că, din datelecuprinse în documentele prezentate şi din modul în care au acţionatreprezentanţii CNAPM, rezultă în mod rezonabil indicii cu privire la săvârşireainfracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută la articolul 13, din Legea 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie". Având învedere constatările prezentate şi prevederile legale, comisia de controlconsideră că se impune sesizarea DNA cu privire la indiciile de săvârşire ainfracţiunii de abuz în serviciu. Un alt contract, alte nereguli. Este vorbadespre contractul încheiat cu SC Deloitte Audit SRL şi Reff & AsociaţiiSCA. Şi în acest caz au fost constate deficienţe care conduc la încălcarea, decătre reprezentanţii CNAPM, a legii. Obiectul contractului era tocmai auditullegal cu privire la eventualele aspecte de nelegalitate la contractele cu VanOord şi Royal Haskoning. Din analiza clauzelor, livrabilelor şi facturii reieseîn mod cert, susţine raportul Corpului de Control, că CNAPMC a achiziţionat defapt servicii de asistenţă şi consultanţă juridică şi nu de auditare. Altfelspus, conducerea CNAPMC a schimbat cu bună ştiinţă codul serviciilorachiziţionate pentru a da aparenţa de legalitate - serviciile de auditare suntincluse la servicii de contabilitate, de audit şi gestionare a registrelorcontabile. Raportul arată că potrivit OUG 26/2012, companiile naţionale şisocietăţile comerciale cu capital de stat, care au în structura organizatoricădepartament juridic - CNAPMC are un serviciu juridic cu 5 oameni, nu pot săachiziţioneze servicii juridice de consultanţă. Potrivit raportului, conducereacompaniei exercitat în mod defectuos atribuţiile de serviciu, existândsuspiciunea de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, impunându-se, dinnou, sesizarea DNA.

Prime discriminatorii și angajări ilegale

Corpul deControl a mai stabilit faptul că reprezentanții CNAPM au acordat prime în moddiscriminatoriu. Astfel că, informațiile liderului de sindicat Mircea Burlacu,potrivit cărora membrii de Sindicat al Sindicatului Portului beneficiază deprime mai mici, comparative cu membrii Sindicatului din CNAPM, suntjusitificate. Au fost identificate deficiențe în ceea ce privește modul în carese desfășoară activitatea de recrutare/promovare a personalului și modul deîntocmire a documentelor: astfel, prin încheierea actelor adiționale16584/14.6.2012 la contractul individual de muncă al Mădălinei Crețu și nr.16850/18.6.2012 la contractului lui Șerban Decebal a avut drept consecințăblocarea anumitor posturi, spune raportul Corpului de ontrol, fiind încălcateprevederile Codului Muncii. De asemenea, între CNAPM, în calitate de angajatorși Mădălian Crețu și Izabel Mocanu , în calitate de salariate, au fostîncheiate acte adiționale prin care s-a stabilit că cele două vor beneficia deun spor de 800 de lei pentru exercitarea sarcinilor de secretar CA și AGA.Acestea nu ar fi trebuit adăugate în contractul de muncă, deoarece calitatea desalariat este dobândită în baza unui contract de muncă, în timp ce aceea de secretarreprezintă o activitate independentă față de atribuțiile postului. Mai mult,raportul a scos la iveală că în perioada 2012-18.03.2015 CNAPM nu a organizatnici un concurs sau examen, accentul fiind pus pe proba de interviu și perioadade probă, fiind încadrate pe funcții persoane care nu îndeplinesc condițiile depregătire și vechime. Un exemplu este angajarea lui Viorel Cătălin Cristea, pepost de consilier al directorului general, care demonstrează, spune raportul,modul discreționar și lipsa de transparență din partea conducerii CNAPM, cuprivire la angajarea și promovarea personalului. Potrivit raportului, fapteleincriminate sunt de compentența DNA, așa că nu ne-ar mira ca, în acest moment,procurorii să aibă în lucru un dosar de abuz în serviciu, care vizeazăconducerea executivă a CNAPM.

Ion Teleanu

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

ULTIMA ORADIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE