Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor Afla mai multe! x


Conducerea Electrica în scurtcircuit! Compania expusă major riscului de a-i fi anulate toate deciziile Consiliului de Administrație din ultimii trei ani

Postat la: 22.04.2021 | Scris de: ZIUA NEWS

0

În 28 aprilie, la solicitarea statului român, prin intermediul Ministerului Energiei, acționarii Electrica sunt chemați să aleagă noi administratori pentru un mandat de patru ani. Aparent, nimic nefiresc. Doar că această procedură intempestivă, ce părea motivată doar de dorința de a pune controlul asupra societații în acord cu noua configurația politică, trebuie să curme un lanț de interese obscure, abuzuri și ilegalități, toate în conivență cu reprezentanții statului în Electrica.

La o analiză mai atentă a faptelor am constatat că cel puțin în ultimii trei ani, Consiliul de Administrație(CA) al Electrica a funcționat cu încălcarea actului constitutiv și a legii. Consecința acestor încălcări este că toate deciziile luate începând de la numirea din 2018 sunt lovite de nulitate. Printre aceste decizii se numără cele de fuziune a celor trei societăților de distribuție, fuziunea societăților de servicii energetice, achiziția unui parc fotovoltaic, acorduri de împrumut dar și numirea directorului general. Cum a fost posibil să se ajungă în această situație? Să vedem cum și ce trebuia făcut.

Actul constitutiv Electrica SA, in vigoare, incepand cu 21 octombrie 2016, prevede:

"CAPITOLUL 5 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ADMINISTRAȚIA SOCIETĂȚII

Art. 18 Organizarea Consiliului

(1) Administrarea Societății este organizată în sistem unitar, respectiv un consiliu de administrație compus din 7 (șapte) administratori neexecutivi („Consiliul"). Cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți.

[...} De asemenea, toți candidații independenți vor respecta criteriile de eligibilitate și independență acceptabile pentru acționarii Societății, inclusiv, cel puțin următoarele criterii obligatorii de eligibilitate și independență, formulate conform celor mai bune practici internaționale în materie:

[...] d. candidatul să nu fie acționar semnificativ al Societății, să nu fie și să nu fi fost salariat sau reprezentant al unui acționar semnificativ al Societății, să nu aibă și nu fi avut vreo relație contractuală, pe durata exercițiului financiar încheiat anterior, cu un acționar semnificativ al Societății (semnificativ înseamnă mai mult de 10% din drepturile de vot) sau cu o altă societate controlată de respectivul acționar; [...]*

(3) Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care 3 (trei) membri vor fi obligatoriu membri independenți. "* aceasta prevedere a fost introdusa in 21 octombrie 2016, prin aprobarea de catre AGA a Actului Constitutiv

Unde e greșala? La Adunarea Generală a Acționarilor(AGA) din 28 aprilie 2018, Bogdan George Iliescu si Ramona Ungur sunt aleși membri independenti ai Consiliului de Administratie, in conformitate cu documentele publicate pe site-ul Electrica (inclusiv prin declaratiile de conformare cu criteriile de independenta si eligibilitate depuse de cei doi adminsitratori).

Analiza documentelor relevă următoarele informații semnificative, care trebuiesc reținute:

In conformitate cu biografia publicata pe site-ul Electrica, dl Bogdan George Iliescu declara ca incepand cu anul 2013 si pana in prezent este Membru ne-executiv al Consiliului de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA, Mediaș, companie la care Statul Roman detine o participatie de 58.5097%, reprezentând un număr de 6.888.840 actiuni.
In conformitate cu biografia publicata pe site-ul Electrica, dna Ramona Ungur declara ca incepand cu noiembrie 2017 si pana in prezent este Membru Consiliul de Administratie, Presedinte Comitet de Audit al OIL TERMINAL SA, Constanta, companie unde Statul Roman detine o participatie de 59,62224 % si in perioada iulie 2018 -iulie 2019 a fost Membru Consiliul de Administratie SNGN ROMGAZ SA, companie unde Statul Roman detine o participatie de 70.0071 % , reprezentând un număr de 269.823.080 actiuni.
În conformitate cu OUG 109/2011, controlul este definit ca raportul dintre stat-acționar sau o întreprindere publică, pe de o parte, și societatea comercială la care:

a) deține direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;

b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare și de control;

c) poate exercita, în calitate de acționar, o influență determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management a întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia;

Atat Transgaz SA, Romgaz SA si Oil Terminal SA sunt, in conformitate cu criteriile enunțate în OUG 109/2011, companii controlate de stat.

Între Bogdan Iliescu și Transgaz și între Ramona Ungur și Oil Terminal, respectiv Romgaz au fost încheiate contracte de mandat semnate de părți.

Statul Roman detine o participatie de 48,78% din capitalul social al Electrica SA, fiind, in conformitate cu Actul Constitutiv al Electrica SA (si cu legislatia aplicabila) acționar semnificativ al Societății (semnificativ înseamnă mai mult de 10% din drepturile de vot).

In situatiile financiare consolidate Electrica SA aferente anului , supuse aprobarii AGA in 28 aprilie 2021, paginile 69-70, sunt prezentate tranzactiile societatii cu alte societati in care Statul detine control sau influenta semnificativa, fiind listate atat Transgaz cat si Romgaz. Deci, nu se poate invoca necunoașterea.

Avand in vedere cele de mai sus, rezulta ca atat Bogdan George Iliescu cat si Ramona Ungur NU au fost, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Electrica, membri independenti ai Consiliul de Administratie al Electrica chiar de la numirea lor in aprilie 2018, cu toate ca au depus in acest sens declaratii de independenta.

Avand in vedere ca din aprilie 2018, in permanenta, alti trei membri ai Consiliului de Administratie au fost declarati ca neindependenti, rezulta ca, in toata aceasta perioada, Consiliul de Administratie al Electrica a fost alcatuit din 5 membri neindependenti, incalcand prevederile actului constitutiv, ce prevede "Cel puțin 4 (patru) administratori trebuie să fie independenți.".

Mai mult decat atat, avand in vedere ca Actul Constitutiv prevede ca "Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 5 (cinci) membri dintre care 3 (trei) membri vor fi obligatoriu membri independenți." si ca incepand cu aprilie 2018, au fost doar doi membri independenti in Consiliul de Administratie, rezulta ca niciuna dintre sedintele de CA nu a fost tinuta in mod valabil, nefiind întrunite condițiile de cvorum și validitate a deciziilor.

In conformitate cu Actul Constitutiv, art.19, lit.B, alin.5 : Printre altele, comitetul de nominalizare și remunerare [...} (ii) evaluează corespunderea candidaților la funcția de administratori cu profilul Societății, inclusiv cu criteriile de independență și eligibilitate, (iii) propune și recomandă adunării generale a acționarilor (în cazul membrilor Consiliului) și Consiliului (în cazul directorilor), candidați pentru funcțiile enumerate mai sus și [...].

Acelasi articol, la alin 9, prevede : Comitetele consultative se compun din cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de audit și de risc și comitetului de nominalizare și remunerare trebuie să fie reprezentată de administratori independenți. În plus, cel puțin un membru al comitetului de audit și de risc trebuie să dețină experiență relevantă în contabilitate și/sau audit financiar.

Structura Comitetului de Audit si Risc:

Ramona Ungur - Preşedinte
Dl. Bogdan George Iliescu - Membru
Dl. Cristian Bosoancă - Membru
Conform Regulamentului Comitetului de Audit si Risc, "Președintele Comitetului este un administrator neexecutiv independent."
Structura Comitetului de Nominalizare si Remunerare:
Dl. Bogdan George Iliescu- Preşedinte
Dl. Valentin Radu - Membru
Dl. Gicu Iorga - Membru

Conform Regulamentului Comitetului de Nominalizare si Remunerare : "Președintele Comitetului este un administrator neexecutiv independent."

Avand in vedere cele de mai sus, cele doua comitete nu au functionat in mod valid, incalcand prevederile Actului Constitutiv, majoritatea membrilor in cazul Comitetului de Audit si integralitatea lor in cazul Comitetului de Nominalizare si Remunerare fiind neindependenti. Structura Comitetului de Audit si Risc incalca si prevederile art 140^2 din Legea 31, care prevede "(2) Cel puţin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie să fie administrator neexecutiv independent."

In consecinta, recomandarile facute de aceste comitete consiliului nu sunt valide, structura acestora nerespectand nici prevederile Actului constitutive, nici ale Legii 31/1990.

Am făcut și această precizare pentru că pe principiul " o mână spală pe alta și amândouă obrazul", candidatura la poziția de membru CA pentru AGA de alegeri din 28 aprilie 2021 a fost marcată ca incertă de către Comitetului de Nominalizare si Remunerare condusă de Bogdan Iliescu, scăzând șansele candidatului de a fi ales.

De asemenea, conform Regulamentului Consiliului de Administratie (2) Membrii Consiliului vor dezvălui anual Consiliului, prin intermediul Comitetului de Audit si Risc principalele lor poziții și activități profesionale, precum și informații relevante privind relația lor cu orice acționar semnificativ care deține direct sau indirect mai mult de 5% (cinci la sută) din drepturile de vot în Societate. Ori tocmai Ramona Ungur si Bogdan Iliescu erau presedinte si respectiv membru al acestui Comitet.

O analiza a validității tuturor deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație, cel puțin din perioada mai 2018 si pana in prezent, se impune. Mă întreb retoric, Ministerul Energiei, ASF, ANRE, instituții ale statului cu rol de supraveghere și control, chiar nu au văzut abuzurile? Ce părere au Bursa de Valori București și London Stock Exchange, burse unde actiunile sunt listate și la ale căror coduri de bune practici a aderat Electrica?

Mă simt obligat moral să fac aceste dezvăluiri, pentru că sunt cel care am inițiat, gândit, pregătit și coordonat în 2013-2014 listarea grupului Electrica la București și Londra, fiind singura privatizare din România prin intermediul pieței de capital, am fost mic acționar și angajat pe post de execuție al grupului. Sigur ați auzit de sindromul "Stockholm", care pe scurt descrie starea în care victima începe să-l simpatizeze pe agresor. Mi-e teamă să nu-l dezvolte în 28 aprilie și o parte dintre acționari.

Gabriel Dumitrascu

DIN ACEEASI CATEGORIE...
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

ULTIMA ORADIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE
anart